...

Privacyverklaring & Cookiebeleid

WebhostinGuru, gevestigd aan Willy den Oudenstraat 121, 5026 DB Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wat zijn cookies precies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op jouw computer of mobiel toestel opslaat wanneer je die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s die je hebt bezocht en jouw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat je die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

1. Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • E-mailcommunicatie: Als je je email achter laat in ons contact formulier, gebruiken we dat email adres om contact met jou op te nemen. Als we contact met je hebben opgenomen, verwijderen we je email adres weer uit onze database. Je email zal dus niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan een gezonde klantrelatie.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • E-mailadres

3. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Dit betekent dat beslissingen die invloed hebben op jou, niet worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder menselijke tussenkomst.

4. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen persoonlijke informatie met derden en verkopen jouw persoonlijke gegevens dus niet.

6. Cookies en vergelijkbare technieken

Wij gebruiken analytische en trackings cookies om onze website goed te laten functioneren en waar nodig te verbeteren, zodat de gebruikerservaring verbeterd wordt . Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van je browser verwijderen.

  • Google Analytics Statistieken: We maken gebruik van Google Analytics-cookies met geanonimiseerde IP-adressen.
  • Eigen cookies: In sommige gevallen plaatsen we zelf cookies om de bron van je websitebezoek te achterhalen en statistieken bij te houden. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuen. Dit kan bijvoorbeeld een social media cookie (bv. Facebook Pixel) zijn om te tracking wie onze website bezoekt via een advertentie.

7. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om in te zien dat je email adres is verwijderd uit onze database. Dat doe je door ons een mail te sturen met het email adres waar je informatie over opvraagd.

8. Beveiliging van persoonsgegevens

We nemen passende maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als je denkt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via mail of whatsapp.

9. Cookies uitschakelen

Je kunt deze cookies uitschakelen met behulp van je browser. Als je dat doet kun je niet meer van alle mogelijkheden op deze website gebruik maken. Als je cookies uitschakelt in de browser waarin je nu werkt heeft dat alleen effect op die specifieke computer & browser. Voor andere browsers of computers moet je dit zo vaak als nodig herhalen.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.